Som medlemmer i DSTH kan optages læger, farmaceuter, biokemikere, civilingeniører og andre med relevant uddannelse.

Personer, som er fuldtidsansat i medicinalindustrien kan optages i DSTH i første række som firmamedlemmer og har ingen stemmeret eller valgbarhed til bestyrelsen.

Som medlem deltager du gratis ved DSTH's endagsmøder, får rabat på kurser og du modtager selskabets medlemsblad DSTHForum 4 gange årligt.

Priser:
- Medlemmer: 300,- kr./år
- Firmamedlemmer: 3.000,- kr./år

Ansøgning om medlemskab samt ændringer af personoplysninger kan ske ved at klikke på "ANSØGNINGSSKEMA" til højre.