PRÆSENTATIONER FRA DSTH'S FORÅRSMØDE 2017

AK-behandling på tværs – intro
v. Mads Nybo & Maja Hellfritzsch Poulsen

Levercirrhose og AK-behandling
v. Annette Dam Fialla

Nyreinsufficiens og AK-behandling
v. Thomas Elung-Jensen

Den ældre patient og antikoagulerende behandling
v. Birgitte Klindt Poulsen

Overvægt og AK-behandling
v. Marie Louise S. Christiansen

Blødning og genstart af AK-behandling
v. Thomas Kümler

PRÆSENTATIONER FRA DSTH'S FORÅRSMØDE 2015

Heparin-induceret trombocytopeni type II
v. Jørn Dalsgaard Nielsen

Antifosfolipid antistofsyndrom
v. Mads Nybo

Trombotisk Mikroangiopati
v. Mikkel Dorff

Primær Immun Trombocytopeni (ITP) – Sygdomsmekanisme, behandling, trombose- og blødningskomplikationer
v. Sif Gudbrandsdottir