Denne applikation anvendes til pausering og/eller bridging af patienter i antitrombotiskbehandling, som skal gennemgå et operativt indgreb.

Formålet med applikationen er at sikre hjælp til at foretage en korrekt pausering og/eller bridging til gavn for den enkelte patient. Applikationen skal ses som et støtte system til ens egne kompetencer.

Dette program er udviklet som en hjælp for sundhedsfagligt personale. Det erstatter ikke lægelig klinisk vurdering og bør ikke benyttes isoleret. Patienter bør ikke benytte dette program uden at konsultere behandlingsansvarlig læge. Programmet angiver præcise vægtbaserede doseringer ved anvendelse af lavmolekylært heparin (LMWH). Hvis der ønskes anvendt færdigpræparerede sprøjter, er det den behandlingsansvarlige læge, der vurderer, hvilken dosis, der er relevant for den pågældende patient.

Applikation er udviklet i samarbejde med www.advancer.dk

Ansvaret for behandlingen påhviler den enkelte behandler/bruger af programmet. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) og Advancer har ikke noget ansvar desangående.

Spørgsmål, forslag rettelser etc. modtages meget gerne
(Thomas Decker Christensen, e-mail: tdc@clin.au.dk)