Dato
Hvis der ikke vælges et operationstidspunkt, bliver dette automatisk sat til kl 12:00