Blødningsapplikation

Formålet med applikationen er at sikre hjælp til at foretage en korrekt biokemisk diagnostik og medicinsk behandling af blødende patienter, til gavn for den enkelte patient.
Applikationen skal ses som et støttesystem til ens egne kompetencer.

Dette program er baseret bla. på rapporten Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling (PRAB-rapporten) udgivet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase i 2017.
Den videnskabelige litteratur, som danner baggrund for anbefalingerne er vist i referencelisten (i dropdown menuen øverst)

Dette program er udviklet som en hjælp for sundhedsfagligt personale. Det erstatter ikke lægelig klinisk vurdering og bør ikke benyttes isoleret. Patienter bør ikke benytte dette program.

Følgende klinikere har designet og udviklet denne applikation:

  • Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Thomas Decker Christensen, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi & institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital (speciale: Thoraxkirurgi).
  • Professor, overlæge, ph.d. Anne-Mette Hvas, Klinik for Koagulation, Blodprøver og Biokemi & institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital (speciale: Klinisk biokemi).
  • Overlæge, lektor, ph.d. Jacob Greisen, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital (speciale: Anæstesi og Intensiv medicin).
  • Overlæge, ph.d. Mariann Tang, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital (speciale: Thoraxkirurgi).
  • Overlæge Rune Larsen, Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus (speciale: Klinisk immunologi).

Applikation er udviklet i samarbejde med Advancer og DynamID

Ansvaret for behandlingen påhviler den enkelte behandler/bruger af programmet. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH), Advancer og DynamID har ikke noget ansvar desangående.

Spørgsmål, forslag rettelser etc. modtages meget gerne
(Thomas Decker Christensen, e-mail: tdc@clin.au.dk)

Næste

Applikationen er senest opdateret 25. september 2022 (Version 1.03)
Applikationen er CE-mærket