TESTVERSION:
Blødningsapplikation
Gå til app


DSTH har gjort det igen …

DSTH har haft stor succes med bridging applikationen, som findes på DSTH’s hjemmeside i en online version samt som en egentlig APP i APP Store og Google Play.

Derfor blev det besluttet at udvide udvalget af online værktøjer til anvendelse indenfor trombose og hæmostase.

En DSTH-projektgruppe har derfor udviklet, designet og testet en blødningsapplikation.

Gruppen består af:

  • Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Thomas Decker Christensen, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi & institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital.
  • Professor, overlæge, ph.d. Anne-Mette Hvas, Klinik for Koagulation, Blodprøver og Biokemi & institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital. 
  • Overlæge, lektor, ph.d. Jacob Greisen, Anæstesi og Bedøvelse, Aarhus Universitetshospital. 
  • Overlæge, ph.d. Mariann Tang, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital.
  • Overlæge Rune Larsen, Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus

Applikation er udviklet i samarbejde med Advancer og DynamID

Formålet med applikationen er at støtte en korrekt biokemisk diagnostik og medicinsk behandling af blødende patienter, til gavn for den enkelte patient. 

Applikationen skal ses som et støttesystem til ens egne kompetencer og kendte retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og de faglige selskaber.

Vi fem i projektgruppen har testen den mange gange, og den er også blevet testet i flere omgange af yderligere syv personer med specialviden indenfor blødning.

NU har vi brug for din hjælp!

Vi anmoder derfor alle medlemmer om at hjælpe med at teste blødningsapplikationen.

Vi har virkelig behov for jeres hjælp og input – kun derved kan applikationen bliver rigtig god.

Testfasen løber indtil 6. januar 2021 – så input modtages inden denne dato.

Husk at det kun er en testversion!

Spørgsmål, forslag til rettelser, og andre input mailes til:
Thomas Decker Christensen, e-mail: tdc@clin.au.dk

TAK FOR HJÆLPEN!


ØVRIGE APPLIKATIONER

Risikovurdering og anbefaling
af tromboseprofylakse til gravide

Gå til app

Pausering og/eller bridging af patienter
i antitrombotiskbehandling, som skal
gennemgå et operativt indgreb

Gå til app