Aktuelle arbejdsgrupper:
  • Trombofili
  • VTE
  • Implementering af CAT-rapport
  • App-gruppen

Om "Trombofili"-gruppen:
I 2018 har DSTH nedsat en arbejdsgruppe, som skal opdatere den foreliggende retningslinje om trombofili.

Rapporten forventes færdiggjort i efteråret 2019.

Arbejdsgruppen er som følger:

Anne-Mette Hvas, professor, ph.d.,
Blodprøver og Biokemi,
Aarhus Universitetshospital

Peter Kampmann, overlæge,
Klinik for Blodsygdomme,
Team 2, Rigshospitalet

Mads Nybo, overlæge, ph.d.,
Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi,
Odense Universitetshospital

Om "VTE"-gruppen:
Mere info på vej ...


Om "Implementering af CAT-rapport"-gruppen:
I 2018 har DSTH nedsat en arbejdsgruppe om CAT, der skal klarlægge hvordan CAT konkret håndteres i klinisk praksis. 
 
Cancer-associeret trombose (DVT og lungeemboli) er en hyppig komplikation og årsag til invaliditet og død hos cancerpatienter. Cancer-associeret trombose (CAT) forringer cancerpatientens prognose markant, men det er uklart, hvordan CAT konkret håndteres i klinisk praksis. 

Gruppen har derfor udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse der skal søge at klarlægge, hvor og hvordan CAT håndteres i Danmark for derigennem at vurdere, om der er væsentlige forskelle på undersøgelses- og behandlingsmuligheder, og om der er potentiale for at optimere implementering af kliniske retningslinjer.

Undersøgelsen er støttet af Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse, og udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DSTH.

Arbejdsgruppen er som følger:

Torben Bjerregaard Larsen (formand),
Professor, overlæge, ph.d.,
Trombosecenter Aalborg,
Aalborg Universitetshospital

Morten Schnack Rasmussen, overlæge,
Gastroenheden,
Bispebjerg Hospital

Mads Nybo, overlæge, ph.d.,
Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi,
Odense Universitetshospital

Thomas Kümler, overlæge, ph.d.,
Kardiologisk afd. S,
Herlev-Gentofte Hospital

Thomas Decker Christensen, overlæge, ph.d.,
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afd. T,
Aarhus Universitetshospital

Anette Arbjerg Højen (akademisk sekretær),
post doc, ph.d.,
Trombosecenter Aalborg,
Aalborg Universitetshospital

Om "App"-gruppen:
APP gruppen er en uformel gruppe af personer, som udvikler APP’s indenfor trombose og hæmostase

Indtil videre er følgende APP’s færdigudviklet:

  • Risikovurdering og anbefaling af tromboseprofylakse til gravide
  • Pausering og/eller bridging af patienter i antitrombotisk behandling, som skal gennemgå et operativt indgreb

De kan findes på DSTH’s hjemmesiden og for bridgingsAPP’en også i APP Store samt Google Play.

Vi er godt i gang med at udvikle en blødningsAPP, som designes til biokemisk diagnostik af blødning samt korrekt medicinsk behandling af blødning.

Applikationer udvikles i samarbejde med:
Advancer
DynamID

Spørgsmål/forslag mv. kan rettes til:
Thomas Decker Christensen, e-mail: tdc@clin.au.dk