Tidspunkt for indgreb


:

- Præoperativ pause er tiden fra seneste indgift af antitrombotika til påbegyndelse af indgrebet

- Postoperativ pause er tiden fra indgrebet afslutning til indgift af første postoperative dosis af antitrombotika.

- Pauser angives som udgangspunkt i hele dage, så der kan forekomme afrundinger fra timer til hele dage (f.eks. kan 16 timer rundes op til 1 dag)