Der udgives i alt 4 blade om året.
Deadline for indsendelse af materiale til de kommende numre af DSTHForum er:

Deadline 1. udgave 2018:
Mandag 5. februar 2018
(Bladet udkommer i marts 2018)

Deadline 2. udgave 2018:
Mandag 7. maj 2018
(Bladet udkommer i juni 2018)

Deadline 3. udgave 2018:
Mandag 6. august 2018
(Bladet udkommer i september 2018)

Deadline 4. udgave 2018: Mandag 5. november 2018
(Bladet udkommer i december 2018)