Der udgives i alt 4 blade om året.
Deadline for indsendelse af materiale til de kommende numre af DSTHForum er:

Deadline 1. udgave 2017: Deadline er passeret
Deadline 2. udgave 2017:
Deadline er passeret
Deadline 3. udgave 2017:
5. september 2017
Deadline 4. udgave 2017:
7. november 2017