Et spændende medlemsblad
DSTHForum er DSTH's medlemsblad som udkommer fire gange om året. Her på siden har du mulighed for at læse bladet elektronisk.

Redaktionen
Eva Funding (redaktør)
Mariann Tang
Christine Lodberg Hvas
Christian Fenger-Eriksen
Claus Ziegler Simonsen
Jesper Revsholm

Indsendelse af indlæg
DSTH tilskynder alle til at fremsende relevante indlæg til bladet. Vi efterlyser især indlæg, der har en generel interesse for vore medlemmer samt autoreferater fra afhandlinger inden for DSTH's interesseområder.

Alle indlæg fremsendes til redaktør, Eva Funding på mail: Eva.funding@regionh.dk

Deadline for indsendelse af indlæg
til årets sidste nummer af DSTH-Forum

Deadline 4. udgave: 15. november 2022

Deadline for indsendelse af indlæg
til DSTH-Forum 2023

Deadline 1. udgave: 13. februar 2023
Deadline 2. udgave: 25. maj 2023
Deadline 3. udgave: 11. september 2023
Deadline 4. udgave: 13. november 2023

Tidligere blade
Har du brug for en printvenlig version af en bestemt udgave eller har du behov for adgang til udgaver fra før 2011 da kontakt grafiker, Mette Rumpelthiin Bligaard på mail: mail@solomet.dk

Kommissorium for DSTH Forum Redaktionsudvalg
Det redaktionelle arbejde varetages af DSTHForum redaktionsudvalg. Klik på linket herunder og læs mere.
Kommisorium for DSTHForum reaktionsudvalg