DSTHForum er DSTH's medlemsblad som udkommer 4 gange om året. Her på siden har du mulighed for at læse bladet elektronisk.

DSTH tilskynder alle til at fremsende relevante indlæg til bladet. Vi efterlyser især indlæg, der har en generel interesse for vore medlemmer samt autoreferater fra afhandlinger inden for DSTH's interesseområder.

Alle indlæg fremsendes til redaktør, Mads Nybo på mail: mads.nybo@rsyd.dk

Har du brug for en printvenlig version af en bestemt udgave eller har du behov for adgang til udgaver fra efter 2011 da kontakt grafiker, Mette Rumpelthiin Bligaard på mail: mail@solomet.dk

Det redaktionelle arbejde varetages af DSTHForum redaktionsudvalg. Klik på linket herunder og læs mere.
Kommisorium for DSTHForum reaktionsudvalg