Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) arbejder for at øge kendskabet til trombose- og hæmostasesygdomme.
DSTH er i hastig vækst og har mere end 550 aktive medlemmer fra hele landet.

Ved spørgsmål, rettelser eller opdateringer til denne hjemmeside kan webredaktionen kontaktes på mail: hjemmeside@dsth.dk 


Formand:
Erik Lerkevang Grove
Overlæge, lektor, ph.d., FESC
Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
Mail: formand@dsth.dk
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Næstformand:
Julie Brogaard Larsen
Læge, ph.d.
Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Horsens
Mail: naestformand@dsth.dk
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2022

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer
:
Christina H. Ruhlmann
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Mail: sekretaer@dsth.dk
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Kasserer:
Peter Kampmann
Overlæge, Klinik for Blodsygdomme
& Lægefaglig Teamleder af afsnit for Akut Leukæmi,
Allogen Knoglemarvstransplantation og Hæmofili, Rigshospitalet
Mail: kasserer@dsth.dk
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2018

Sponsorer:
Kim Lindelof
Overlæge, ph.d., EDIAC
Anæstesi og operationsklinikken, JMC, Rigshospitalet
Mail: sponsor@dsth.dk
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021


Kontaktperson vedr. kurser og møder:

Rasmus Søgaard Hansen
Læge, ph.d.
Blodprøver og Biokemi, Odense Universitetshospital
Mail: kursus@dsth.dk
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2022

Kontaktperson vedr. DSTHForum:
Christine Lodberg Hvas
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Intensiv, Aarhus Universitetshospital
Mail: forum@dsth.dk
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Suppleanter:

Kontaktperson vedr. hjemmeside og nyhedsmails:

Amalie Lambert Mørkved
Læge, Ph.d.-studerende
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Mail: hjemmeside@dsth.dk
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2021

Sabrina Cordua Bech
Læge, ph.d.

Hæmtologisk afd., Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2023

Cecilie Utke Rank
Læge, Ph.d.
Afdeling for Blodsygdomme, Center for kræft
og organsygdomme, Rigshospitalet
Mail: hjemmeside@dsth.dk
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2023

Emil List Larsen,
Læge, ph.d.
Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet
Interessekonflikter: Se her
Valgt: 2023

REDAKTIONSUDVALG

Eva Funding (redaktør)
Mail: Eva.funding@regionh.dk

Mariann Tang Jensen
Mail: mariann.tang@clin.au.dk

Christine Lodberg Hvas
Mail: forum@dsth.dk

Christian Fenger-Eriksen
Mail: fenger-eriksen@clin.au.dk

Claus Ziegler Simonsen
Mail: clausimo@rm.dk

Jesper Revsholm
Mail: jesper@revsholm.dk