Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) arbejder for at øge kendskabet til trombose- og hæmostasesygdomme.
DSTH er i hastig vækst og har mere end 550 aktive medlemmer fra hele landet.

Ved spørgsmål, rettelser eller opdateringer til denne hjemmeside kan webredaktionen kontaktes på mail: mariann.tang@clin.au.dk


Formand:
Thomas Kümler
Overlæge, Ph.d.
Kardiologisk afd. S
Herlev-Gentofte Hospital
Mail: tkumler@dadlnet.dk

Næstformand:
Mariann Tang
Overlæge, Ph.d.
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Mail: mariann.tang@ki.au.dk

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer
:
Anne-Mette Hvas
Professor, overlæge, Ph.d.
Klinik for Koagulation, Blodprøver og Biokemi,
Aarhus Universitetshospital
Mail: annehvas@rm.dk

Kasserer:
Kasper Gymoese Berthelsen
Afdelingslæge
Anæstesi og Intensiv
Aalborg Universitetshospital
Mail: kasper.berthelsen@rn.dk

Sponsorer:
Peter Kampmann
Overlæge,
Klinik for Blodsygdomme &
Lægefaglig Teamleder af afsnit for Akut
Leukæmi, Allogen Knoglemarvstransplantation
og Hæmofili, Rigshospitalet
Mail: Peter.Kampmann@regionh.dk

Kontaktperson vedr. DSTHForum:
Mads Nybo
Overlæge, Ph.d.
Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital
Mail: mads.nybo@rsyd.dk

Kontaktperson vedr. kurser:
Anita Sylvest Andersen
Overlæge, Ph.d.
Hvidovre Hospital
Speciale: Obstetrik
Mail: anita.sylvest.andersen@regionh.dk

Kontaktperson vedr. hjemmeside og nyhedsmails:
Mariann Tang
Overlæge, Ph.d.
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Mail: mariann.tang@ki.au.dk

DSTHs grafiker:
Mette Rumpelthiin Bligaard
Solomet - Graphic solutions
Web: www.solomet.dk
Mail: solomet@gmail.com