Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) arbejder for at øge kendskabet til trombose- og hæmostasesygdomme.
DSTH er i hastig vækst og har mere end 550 aktive medlemmer fra hele landet.

Ved spørgsmål, rettelser eller opdateringer til denne hjemmeside kan webredaktionen kontaktes på mail: mariann.tang@clin.au.dk


Formand:
Mads Nybo, mail: mads.nybo@rsyd.dk

Næstformand:
Thomas Kümler, mail: tkumler@dadlnet.dk

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer
:
Thomas Kümler, mail: tkumler@dadlnet.dk

Kasserer:
Kasper Gymoese Berthelsen, mail: kasper.berthelsen@rn.dk

PR/Sponsorudvalg:
Rune Larsen, mail: runla@regionsjaelland.dk

Kontaktperson vedr. DSTHForum:
Maja Hellfritzsch Poulsen, mail: mmhellfritzsch@health.sdu.dk

Kontaktperson vedr. kurser:
Anita Sylvest Andersen, mail: anita.sylvest.andersen@regionh.dk

Kontaktperson vedr. hjemmeside og nyhedsmails:
Mariann Tang, mail: mariann.tang@clin.au.dk

DSTHs grafiker:
Mette Rumpelthiin Bligaard
Solomet - Graphic solutions
Web: www.solomet.dk
E-mail: solomet@gmail.com