Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) arbejder for at øge kendskabet til trombose- og hæmostasesygdomme.
DSTH er i hastig vækst og har mere end 550 aktive medlemmer fra hele landet.

Ved spørgsmål, rettelser eller opdateringer til denne hjemmeside kan webredaktionen kontaktes på mail: amakri@rm.dk


Formand:
Erik Lerkevang Grove
Overlæge, lektor, ph.d., FESC
Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Mail: erikgrov@rm.dk

Næstformand:
Maja Hellfritzsch Poulsen
Speciallæge i Klinisk Farmakologi
Hoveduddannelseslæge (kardiologi), ph.d.
Hjertesygdomme
Hospitalsenheden Vest
Mail: majasi@rm.dk

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer
:
Christina H. Ruhlmann
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Onkologisk Afdeling
Odense Universitetshospital
Mail: christina.ruhlmann@rsyd.dk

Kasserer:
Peter Kampmann
Overlæge
Klinik for Blodsygdomme &
Lægefaglig Teamleder af afsnit for Akut Leukæmi, Allogen Knoglemarvstransplantation og Hæmofili
Rigshospitalet
Mail: peter.kampmann@regionh.dk

Sponsorer:
Kim Lindelof
Afdelingslæge, ph.d., EDIAC
Anæstesi og operationsklinikken, JMC
Rigshospitalet
Mail: kim.lindelof@regionh.dk

Kontaktperson vedr. DSTHForum:
Christine Lodberg Hvas
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Intensiv
Aarhus Universitetshospital
Mail: chhvas@rm.dk

Kontaktperson vedr. kurser:
Anita Sylvest Andersen
Overlæge, Ph.d.
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Hvidovre Hospital
Mail: anita.sylvest.andersen@regionh.dk

Kontaktperson vedr. hjemmeside og nyhedsmails:
Amalie Lambert Kristensen
Læge, Ph.d.-studerende
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Mail: amakri@rm.dk

DSTHs grafiker:
Mette Rumpelthiin Bligaard
Solomet - Graphic solutions
Web: www.solomet.dk
Mail: solomet@gmail.com