Formand:
Mads Nybo
Overlæge, Ph.d.
Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital
E-mail: mads.nybo@rsyd.dk
Interessekonflikter:
Foredragsholder: Astra Zeneca, Boehringer-Ingelheim, Pfizer og Roche Diagnostics

Valgt: 2015

Næstformand:
Eva Funding
Overlæge
Enhed for Leukæmi & Godartede Blodsygdomme
Hæmofilicenter Rigshospitalet
Afsnit 4222/4054/5052
Hæmatologisk Klinik
Rigshospitalet
Email: eva.funding@regionh.dk
Interessekonflikter:
Ingen

Valgt: 2014

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer
:
Thomas Kümler
Overlæge, Ph.d.
Kardiologisk afd. S
Herlev-Gentofte Hospital
E-mail: tkumler@dadlnet.dk
Speciale: Kardiologi
Interessekonflikter:
Boehringer-Ingelheim, Astra-Zeneca, Bristol-Myers Squibb og Bayer.

Valgt: 2015

Kasserer:
Kasper Gymoese Berthelsen
Afdelingslæge
Anæstesi og Intensiv
Aalborg Universitetshospital
E-mail: kasper.berthelsen@rn.dk
Speciale: Anæstesi
Interessekonflikter:
Ingen

Valgt: 2016

Ørige medlemmer:
Mariann Tang
Overlæge, Ph.d.
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospita, Skejby
E-mail: mariann.tang@ki.au.dk
Speciale: Thoraxkirurgi
Interessekonflikter:
Ingen

Valgt: 2015

Søren Due Andersen
Afdelingslæge, Ph.d.
Neurologisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital
E-mail: s.due@rn.dk
Speciale: Neurologi
Interessekonflikter:
Pfizer
Valgt: 2016

Maja Hellfritzsch Poulsen
1. reservelæge, Ph.d.-studerende
Afdeling for Klinisk Biokemi
og Farmakologi
Odense Universitetshospital
E-mail:mmhellfritzsch@health.sdu.dk
Speciale: Klinisk Farmakologi
Interessekonflikter:
Foredragsholder: Bristol-Myers Squibb og Pfizer

Valgt: 2016

Suppleanter:
Annette Dam Fialla
Overlæge, Ph.d.
Medicinsk Gastroenterologi
Odense Universitetshospital
Email: annette.fialla@rsyd.dk
Speciale: Gastroenterologi og hepatologi
Interessekonflikter:
Ingen
Valgt: 2017

Rune Larsen,
Overlæge
Klinisk Immunologisk Afdeling
Næstved Sygehus
Email: runla@regionsjaelland.dk
Speciale: Klinisk immunologi
Interessekonflikter:
Ingen

Valgt: 2017

Anita Sylvest Andersen
Overlæge, Ph.d.
Hvidovre Hospital
Speciale: Obstetrik
Email: anita.sylvest.andersen@regionh.dk
Speciale: Obstetrik
Interessekonflikter:
Ingen

Valgt: 2017