Formand:
Thomas Kümler
Overlæge, Ph.d.
Kardiologisk afd. S
Herlev-Gentofte Hospital
Mail: tkumler@dadlnet.dk
Speciale: Kardiologi
Interessekonflikter:
Boehringer-Ingelheim, Astra-Zeneca, Bristol-Myers Squibb og Bayer.

Valgt: 2015

Næstformand:
Mariann Tang
Overlæge, Ph.d.
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Mail: mariann.tang@ki.au.dk
Speciale: Thoraxkirurgi
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2015

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer
:
Anne-Mette Hvas
Professor, overlæge, Ph.d.
Klinik for Koagulation, Blodprøver og Biokemi,
Aarhus Universitetshospital
Mail: annehvas@rm.dk
Speciale: Klinisk biokemi
Interessekonflikter:
CSL Behring, Octapharma, Boehringer-Ingelheim, Bayer og Werfen.

Valgt: 2019

Kasserer:
Kasper Gymoese Berthelsen
Afdelingslæge
Anæstesi og Intensiv
Aalborg Universitetshospital
Mail: kasper.berthelsen@rn.dk
Speciale: Anæstesi
Interessekonflikter: Ingen

Valgt: 2016

Øvrige medlemmer:
Anita Sylvest Andersen
Overlæge, Ph.d.
Hvidovre Hospital
Speciale: Obstetrik
Mail: anita.sylvest.andersen@regionh.dk
Speciale: Obstetrik
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2017

Maja Hellfritzsch Poulsen
1. reservelæge, Ph.d.
Klinisk Farmakologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital
Mail: majasi@rm.dk
Speciale: Klinisk Farmakologi
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2016

Peter Kampmann
Overlæge,
Klinik for Blodsygdomme &
Lægefaglig Teamleder af afsnit for Akut
Leukæmi, Allogen Knoglemarvstransplantation
og Hæmofili, Rigshospitalet
Mail: Peter.Kampmann@regionh.dk
Speciale: Hæmatologi
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2018

Suppleanter:
Annette Dam Fialla
Overlæge, Ph.d.
Medicinsk Gastroenterologi
Odense Universitetshospital
Mail: annette.fialla@rsyd.dk
Speciale: Gastroenterologi og hepatologi
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2017

Anette Tarp Hansen
Afdelingslæge, Ph.d.
Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Aalborg Universitetshospital
Mail: a.tarp@rn.dk
Speciale: Klinisk Biokemi
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2019