Formand:
Mads Nybo
Overlæge, Ph.d.
Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital
E-mail: mads.nybo@rsyd.dk
Interessekonflikter:
Foredragsholder: Astra Zeneca, Boehringer-Ingelheim, Pfizer og Roche Diagnostics

Valgt: 2015

Næstformand:
Thomas Kümler
Overlæge, Ph.d.
Kardiologisk afd. S
Herlev-Gentofte Hospital
E-mail: tkumler@dadlnet.dk
Speciale: Kardiologi
Interessekonflikter:
Boehringer-Ingelheim, Astra-Zeneca, Bristol-Myers Squibb og Bayer.

Valgt: 2015

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer
:
Thomas Kümler
Overlæge, Ph.d.
Kardiologisk afd. S
Herlev-Gentofte Hospital
E-mail: tkumler@dadlnet.dk
Speciale: Kardiologi
Interessekonflikter:
Boehringer-Ingelheim, Astra-Zeneca, Bristol-Myers Squibb og Bayer.

Valgt: 2015

Kasserer:
Kasper Gymoese Berthelsen
Afdelingslæge
Anæstesi og Intensiv
Aalborg Universitetshospital
E-mail: kasper.berthelsen@rn.dk
Speciale: Anæstesi
Interessekonflikter: Ingen

Valgt: 2016

Øvrige medlemmer:
Mariann Tang
Overlæge, Ph.d.
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital, Skejby
E-mail: mariann.tang@ki.au.dk
Speciale: Thoraxkirurgi
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2015

Rune Larsen,
Overlæge
Klinisk Immunologisk Afdeling
Næstved Sygehus
Email: runla@regionsjaelland.dk
Speciale: Klinisk immunologi
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2017

Anita Sylvest Andersen
Overlæge, Ph.d.
Hvidovre Hospital
Speciale: Obstetrik
Email: anita.sylvest.andersen@regionh.dk
Speciale: Obstetrik
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2017

Maja Hellfritzsch Poulsen
1. reservelæge, Ph.d.-studerende
Afdeling for Klinisk Biokemi
og Farmakologi
Odense Universitetshospital
E-mail:mmhellfritzsch@health.sdu.dk
Speciale: Klinisk Farmakologi
Interessekonflikter:
Foredragsholder: Bristol-Myers Squibb og Pfizer

Valgt: 2016

Suppleanter:
Annette Dam Fialla
Overlæge, Ph.d.
Medicinsk Gastroenterologi
Odense Universitetshospital
Email: annette.fialla@rsyd.dk
Speciale: Gastroenterologi og hepatologi
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2017

Peter Kampmann
Overlæge, Klinik for Blodsygdomme
& Lægefaglig Teamleder
Afsnit for Akut Leukæmi, 
Allogen Knoglemarvstransplantation 
og Hæmofili, Rigshospitalet
E-mail: Peter.Kampmann@regionh.dk
Interessekonflikter: Ingen
Valgt: 2018