Formand:
Erik Lerkevang Grove
Overlæge, lektor, ph.d., FESC
Hjertesygdomme
Aarhus Universitetshospital
Mail: formand@dsth.dk

Næstformand:
Maja Hellfritzsch Poulsen
Speciallæge i Klinisk Farmakologi
Hoveduddannelseslæge (kardiologi), ph.d.
Hjertesygdomme
Hospitalsenheden Vest
Mail: naestformand@dsth.dk

Sekretær samt kontaktperson vedr.
ind- og udmelding af medlemmer
:
Christina H. Ruhlmann
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Onkologisk Afdeling
Odense Universitetshospital
Mail: cekretaer@dsth.dk

Kasserer:
Peter Kampmann
Overlæge
Klinik for Blodsygdomme &
Lægefaglig Teamleder af afsnit for Akut Leukæmi, Allogen Knoglemarvstransplantation og Hæmofili
Rigshospitalet
Mail: kasserer@dsth.dk

Sponsorer:
Kim Lindelof
Afdelingslæge, ph.d., EDIAC
Anæstesi og operationsklinikken, JMC
Rigshospitalet
Mail: sponsor@dsth.dk

Kontaktperson vedr. DSTHForum:
Christine Lodberg Hvas
Afdelingslæge, klinisk lektor, ph.d.
Intensiv
Aarhus Universitetshospital
Mail: forum@dsth.dk

Kontaktperson vedr. kurser:
Anita Sylvest Andersen
Overlæge, Ph.d.
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Hvidovre Hospital
Mail: kursus@dsth.dk

Kontaktperson vedr. hjemmeside og nyhedsmails:
Amalie Lambert Kristensen
Læge, Ph.d.-studerende
Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi
Aarhus Universitetshospital
Mail: hjemmeside@dsth.dk

DSTHs grafiker:
Mette Rumpelthiin Bligaard
Solomet - Graphic solutions
Web: www.solomet.dk
Mail: solomet@gmail.com