Hvis man er berettiget til refusion fra DSTH bedes følgende procedure overholdet:

Ansøgning skal fremsendes indenfor 4 uger

Anmodningen skal vedlægges de originale bilag

Ved anmodning om skattefri befordringsgodtgørelse skal særskilt skema hertil anvendes (side 2 i skemaet).

Anmodningen fremsendes til:

Afdelingslæge Kasper Gymoese Berthelsen
Aalborg Universitetshospital
Klinik Akut
Anæstesi og Intensi
Hobrovej 18–22
9100 Aalborg
Mail: kasper.berthelsen@rn.dk


DOWNLOAD SKEMA TIL REFUSION