Der udgives i alt 4 blade om året. Deadline for indsendelse af materiale til de kommende numre af DSTHForum er:

Deadline 1. udgave 2022: 7. februar 2022
Deadline 2. udgave 2022: 15. maj 2022
Deadline 3. udgave 2022: 5. september 2022
Deadline 4. udgave 2022: 2. november 2022