Der udgives i alt 4 blade om året. Deadline for indsendelse af materiale til de kommende numre af DSTHForum er:

Deadline for indsendelse af indlæg
til DSTH-Forum 2023
:

Deadline 1. udgave: 13. februar 2023
Deadline 2. udgave: 25. maj 2023
Deadline 3. udgave: 11. september 2023
Deadline 4. udgave: 13. november 2023