Der udgives i alt 4 blade om året. Deadline for indsendelse af materiale til de kommende numre af DSTHForum er:

Deadline for materiale til DSTH-Forum 2023:
1. udgave: 13. februar 2023
2. udgave: 25. maj 2023
3. udgave: 11. september 2023
4. udgave: 13. november 2023

Deadline for materiale til DSTH-Forum 2024:
1. udgave: 15. februar 2023
2. udgave: 21 maj 2023
3. udgave: Mere info følger ...
4. udgave: Mere info følger ...