Der udgives i alt 4 blade om året.
Deadline for indsendelse af materiale til de kommende numre af DSTHForum er:

Deadline 1. udgave 2019: Mandag 4. februar 2019
Deadline 2. udgave 2019: Mandag 27. maj 2019
Deadline 3. udgave 2019: Mandag 23. september 2019
Deadline 4. udgave 2019: Mandag 18. november 2019