Der udgives i alt 4 blade om året. Deadline for indsendelse af materiale til de kommende numre af DSTHForum er:

Deadline for materiale til DSTH-Forum 2024:
1. udgave: 15. februar
2. udgave: 21 .maj
3. udgave: 9. september
4. udgave: 11. november