Der udgives i alt 4 blade om året. Deadline for indsendelse af materiale til de kommende numre af DSTHForum er:

Deadline 1. udgave 2021: Mandag 8. februar 2021
Deadline 2. udgave 2021: Mandag 17. maj 2021
Deadline 3. udgave 2021: Mandag 13. september 2021
Deadline 4. udgave 2021: Mandag 1. november 2021