Der udgives i alt 4 blade om året.
Deadline for indsendelse af materiale til de kommende numre af DSTHForum er:

Deadline 1. udgave 2020: Mandag 10. februar 2020
Deadline 2. udgave 2020: Mandag 25. maj 2020
Deadline 3. udgave 2020: Mandag 21. september 2020
Deadline 4. udgave 2020: Mandag 16. november 2020