Der udgives i alt 4 blade om året.
Deadline for indsendelse af materiale til de kommende numre af DSTHForum er:

Deadline 4. udgave 2018: Mandag 5. november 2018
(Bladet udkommer i december 2018)