ANDRE VIDENSKABELIGE SELSKABER:

Dansk Thoraxkirurgisk selskab

Dansk Kardiologisk Selskab

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi

The International Society on Thrombosis
and Haemostasis (ISTH)


Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH)

Thrombosis and Haemostasis

Thrombosis Journal

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Karkirurgisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Selskab for Geriatri