VÆRKTØJSKASSE:

Nationale behandlingsvejledning (NBV)

Neurologiske Nationale behandlingsvejledning (nNBV)

CHA2DS-VASc score

HAS-BLED score